FotoPasākums

Būvniecības specialitātes pasākums „Māja kokos”

5.oktobrī 1.,2.,3. Kursa būvniecības specialitātes audzēkņi devās pasākumā, kura mērķis bija:

  • iepazīstināt būvniecības specialitātes audzēkņus ar videi draudzīga materiāla lietošanu būvniecībā;
  • rosināt audzēkņus radoši pieiet ēku celtniecībai;
  • noorganizēt audzēkņu tikšanos ar darba devēju- būvinženieri;
  • radīt iespēju audzēkņiem realizēties kā vienotai grupai.

Pulksten 12 dienā  bija norunāta tikšanās ar „Ļobēliju” māju saimnieku, būvinženieri, būvuzraugu – Valdi Valaini, kurš pastāstīja gan par ideju – būvēt māju kokos, gan par prasībām, kādas izvirza darba devēji strādniekiem. Sarunas aizvirzījās arī par to, kur jaunieši var turpināt savu izglītību pēc tehnikuma beigšanas. V.Valainis pieskārās arī sāpīgai tēmai celtniecībā – kvalitatīvu strādnieku trūkumam. Viņš rosināja audzēkņus specializēties kādā konkrētā jomā.

Avots: vwww.vplt.lv/index.php?id=z&tx=1741